Galileo je najvýhodnejšia forma tréningu

S menšou námahou – za kratší čas – lepšie výsledky Spravidla za 10 min. dokážeme bez zvýšeného potenia dosiahnuť 45 minútový intenzívny svalový tréning (t.j. bez prestávok) vykonaný v klasických fitness centrách. Za pomoci Galilea je možné vybudovať si miesto „statického“ svalstva, svalstvo „dynamické“.

Princíp fungovania

Kmitavým princípom fungujúca plošina Galilea napodobňuje prirodzený zrýchlený pohyb človeka (chôdzu), pričom sa výrazne zväčší gravitačná sila pôsobiaca na svaly, čo stupňuje pôsobenie tréningu (pri 30 Hz-och pôsobenie gravitácie na svalstvo je až 22násobné). Pri kmitaní nastávajú stavy straty rovnováhy, čo stimuluje činnosť mozgu. Mozog následne dá príkaz zodpovedajúcemu svalstvu na udržanie rovnováhy. Dôsledkom toho príslušné svalstvo zrýchleným sťahovaním, resp. uvoľnením koriguje udržanie rovnováhy tela. Táto korekcia nastáva za pomoci reflexnej činnosti nezávislej od našej vôle. Počet kmitočtov je možné nastaviť na paneli : svalstvo má možnosť oddychovať do dosiahnutia 15 Hz-v a medzi 15-30 Hz-ov je svalstvo pod stálym tréningom. Mieru vychýlenia je možné meniť pozíciou nôh na plošine (spojené nohy - najmenšia intenzita; čím je širší rozkrok, tým je väčšia intenzita vychýlenia).

Porovnanie trénovania Galileom s inými obvyklými spôsobmi trénovania

Trénovanie so zariadením Galileo sa výrazne líši od všetkých ostatných spôsobov tréningov.

1.Počas tréningu na Galileu líšiac sa od ostatných spôsobov tréningov, dochádza k sťahovaniu svalstva (napínací reflex) nezávisle od našej vôle. Trénujúca osoba nedokáže priamym spôsobom ovplyvňovať funkciu svalstva, iba prostredníctvom - výberu intenzity tréningu, ktorá zodpovedá zvolenej frekvencii (amplitúde), polohe tela, napínania svalstva a zmenou pohybu na plošine .

2.Druhý výrazný rozdiel sa skrýva v počte opakujúcich sa cyklov Galileo tréningov. Pri 25 Hz-och počas 3 minútového priemerného tréningu vykoná každý ohýbací a vystierací sval 4500 svalových kontrakčných cyklov (napnutie - uvoľnenie). Výnimočne vysoko opakujúci sa počet cyklov zabezpečí taký stav zlepšenia koordinácie, aký sa s inými spôsobmi tréningu za takú krátku dobu nie je možné dosiahnuť.

3.Prirodzená forma pohybu galilea účinným a citlivým spôsobom trénuje ľudské telo, pri čom osoba takto vykonávajúca tréning nedokáže ovplyvniť reflexnú prácu svalstva (z toho dôvodu sa svaly nemajú možnosť ulievať!). Prirodzená jednotka pohybu (svalstvo/šľachy/mazivo/ kĺby/nervy) sama od seba optimalizuje činnosť, čím sa koordinačné nepravidelnosti omnoho rýchlejšie a trvalejšie dajú napraviť, ako iným časovo náročnejším tréningom.

Oblasti použitia: rehabilitácia / fyzioterapia / šport a fitness

Galileo bolo úspešne otestované s vynikajúcimi výsledkami: -v európskych a amerických športových a fitnessových strediskách, v profesionálnych športových kluboch (basketbal, cyklistika, futbal a pod.) a olympijských tímoch (napr. u lyžiarov) - vo fyzioterapii - okrem toho známi vedci vykonávajú rôzne klinické štúdie, (napr. Rusk-Rehabilitačná lekárska inštitúcia v New Yorku, a pod.)

Základné účinky

1.Zvyšovanie množstva kapilár (vlásočníc) : Tieto vlásočnice zabezpečujú prepojenie medzi krvným obehom a tkanivami, kým krvný obeh je stály, vlásočnice sa budujú hore/dolu zodpovedajúc danej vynaloženej fyzickej aktivite. Počet vlásočníc rozhodujúco ovplyvňuje činnosť svalstva aj rehabilitáciu. Dôsledkom väčšieho počtu kapilár (vlásočníc) sa dosiahne rýchlejšia rehabilitácia (rýchlejšie sa regeneruje poškodené tkanivo), lepšia svalová činnosť (svaly sa pomalšie aciditujú a unavia). 

2.Stupňovanie reflexnej činnosti – zníži sa čas reakcie: Rýchla reakcia, iným menom „reflex“ je jednou najdôležitejšou požiadavkou počas športových výkonov, ale aj pri každodennom živote, napríklad pri predchádzaní pádov. Čas reakcie spočíva v tom, za akú rýchlu dobu prebehne nervový impulz medzi svalstvom a príkazy vydávajúcou centrálnou nervovou sústavou. Pravidelnými tréningami na Galileu je možné dosiahnuť genetické maximum, keď si uvedomíme, že pri 30 Hz-ovom tréningu za sekundu (kým vyslovíme „raz“), nervový impulz spraví cestu medzi svalom a centrálnou nervovou sústavou 30krát! Výrazným spôsobom je možné zvýšiť rýchlosť reakcie športovcov, ale aj znížiť riziko pádov u starších ľudí pravidelným tréningom na Galileu.

3.Asymetrické tréningy Asymetrický pohyb vedie k nerovnomernému zaťaženiu oboch častí tela, dôsledkom čoho je viac zaťažená časť tela vynaložená väčšiemu opotrebeniu. Asymetrický pohyb znižuje účinnosť pohybu a telo sa aj rýchlejšie unaví. Asymetrický pohyb možno korigovať proti asymetrickým tréningom, meraním (zariadením Leonardo) sa zistí 100 %-ný rozdiel medzi dvoma polovicami tela a asymetrickým cvičením prispôsobíme slabšiu časť tela k silnejšiemu. Podstatou rehabilitácie je asymetrický pohyb, lebo v dôsledku výpadku funkcie (nepoužívanej) zoslabnutej končatiny počas tréningu väčším zaťažením posilníme k druhej silnejšej časti.

4.Posilnenie svalov, zrýchlenie ich činnosti: Veľký počet sťahovania svalov vykonaného počas jednej časovej jednotky (za sekundu 5-30 krát) výrazne posilní a zrýchli činnosť svalov bez rizika ich poškodenia.

5.Úprava koordinácie Všetko svalstvo, zodpovedajúce za udržanie rovnováhy tela dostane od mozgu impulzy naraz, aby pri opätovných výkyvoch z rovnováhy vyvinutú stratu rovnováhy koordinovala, v dôsledku čoho „sa svaly naučia spolupracovať“, zlepší sa aj ich orientácia a koordinácia.

6.Spaľovanie tukov Výrazná svalová práca vyvinutá počas krátkej doby vykonáva aj veľmi účinné spaľovanie tukov. Oproti výživovým doplnkom vyvinutých na spaľovanie tukov sa tu tuky premieňajú na svaly, čo má aj ďalšie výhody. Napr. je možné odstrániť tzv. „pomarančovú kožu“ (pod tukovou vrstvou nachádzajúce sa pevné svalstvo vyhľadí aj pokožku). Pozor! Hmotnosť svalového tkaniva je väčšia, ako hmotnosť tukového tkaniva, preto to nie je podmienkou, že váha ukazuje omnoho menej, avšak výsledok úbytku tuku tela sa ukáže formou tela.

7.Detoxikácia Podstatou detoxikácie je, aby sa ničivé - toxické látky, ktoré sa vytvárajú počas látkovej výmeny v okolí buniek, dostali prostredníctvom ciev do vylučovacích orgánov, odkiaľ pomocou funkcie pečene, obličiek a potu sa ich telo zbaví. Intenzívna práca svalov pomocou Galilea zrýchli proces vylučovania toxických látok z tkanív do krvného obehu.

8.Pohyb chrániaci kĺby Počas tréningu Galileom neprichádza k vážnemu tlmeniu kmitov (pôsobením gravitácie nedvíhame nohy, ako pri chôdzi alebo behu), takýmto nadobudnutím svalstva nezaťažujeme pohybový aparát - kĺby, ba naopak, týmto sa do chrupaviek dostáva mazivo, ktoré dopomôže k ich vstrebaniu.

9.Hormonálne pôsobenia Trénovanie pomocou Galilea zvyšuje hladinu endorfínu (hormón šťastia), čo zabezpečuje dobrý pocit. Zvyšuje hladinu testosterónu (mužský pohlavný hormón) o 7%, čo je potrebné k posilneniu organizmu, zvyšuje hladinu rastového hormónu o 36%, ktorý je bezpomienečne nutný pri regenerácii tkanív, a znižuje hladinu stresového hormónu (kortizol) o 32%.

Schéma vibrácie a účinky na organizmusGalileo 3

Galileo je jediné, medzinárodným patentom chránené, vibračné zariadenie, ktoré je založené na jedno-smernej oscilačnej schéme, funkčnou zásadou je: pohyb zľava-doprava, hore-dole pri centrickom uchytení. Táto forma pohybu sa podobá kolísaniu. Pri používaní zariadenia dochádza ku kolísaniu v panvovej oblasti, čo pôsobí v dvoch smeroch: v prvom rade stimuluje často používanú počas rehabilitácie tzv. prirodzenú krížovú schému pohybových orgánov, a v druhom rade od pacienta vyžaduje aktívnu spoluprácu pri udržaní rovnováhy.
Nezávisle od vôle trénujúceho, vibrácia aktivuje reflexy napnutia svalov (IMSR). Je všeobecne známe, že v prípade patelárneho reflexu (keď lekár malým kladivom klepne na šľachu kolena) kedy celkový čas odpovede reflexu je 40-50 ms, z čoho 20-25 ms je dostredivá dráha (aferentný reflex) a 20-25 ms odstredivá dráha (eferentný reflex). Za týchto 40-50 ms svaly vykonajú približne 1500 sťahujúcich/uľavujúcich cyklov, čo stupňuje krvný obeh, týmto zvyšuje účinnosť tréningov. Pôsobením silného pumpujúceho účinku prúdi do svalov veľké množstvo kyslíka a krvi, ktoré je schopné „vymyť“ a odstrániť z nich všetku kyselinu mliečnu a vedľajšie metabolické produkty.