Flexibilita a mobilita

Čo sa stane počas tréningu pri používaní plošiny Galileo®?

Galileo funguje na princípe prirodzeného pohybu človeka, ktorého základom je napodobnenie chôdze. Systém funguje tak, ako kmitajúca sa hojdačka. Vy sa postavíte na túto kmitavú plošinu a necháte sa trénovať. Rýchle kmitavé pohyby plošiny vytvárajú kmitavé pohyby panvy, presne také, ktoré vznikajú pri chôdzi, avšak omnoho rýchlejšie. Následkom toho telo reaguje rytmickým, reflexne vedeným sťahovaním svalstva, striedavo pravo a ľavo stranne. Reflexná činnosť znamená, že Vy ne musíte vedome aktivovať svoje svaly, ale sťahovanie svalov nastáva prostredníctvom reflexného napínania svalstva. Oproti vedome ovládanými pohybmi sú reflexné výrazne lepšie koordinované a vyžadujú nižšiu fyzickú záťaž. Prostredníctvom tréningu sa aktivuje svalstvo od nôh až po driek, krvný obeh - predovšetkým v dolných končatinách - sa výrazne zlepší a stimulačne pôsobí aj na látkovú výmenu.

Cíťte pôsobenie tréningu.

Po tréningu na Galileo sa budete cítiť dobre, ako keby ste sa vznášali v oblakoch, sviežo a  plný energie. Už aj 2 tréningy týždenne stačia na to, aby ste na Vaše svaly, a dlhodobo aj na kosti dosiahli priaznivý vplyv. Vďaka kmitavého pohybu Galilea sa dá účinne trénovať aj chrbtové svalstvo, čo nie je možné pri iných vibračných zariadeniach fungujúcich na základe zvislého (hore a dolu)pohybu.

Uvoľnite sa s Galileom® 

Reflexné sťahovanie svalstva, ktoré vyvoláva Galileo, siaha až po driek. V závislosti na nastavenej tréningovej frekvencii sa driekové svalstvo môže uvoľniť alebo posilniť. Zlepší sa ohybnosť, flexibilita a držanie tela,a problémy chrbta sa dajú účinne predchádzať. Po záťažovom dni sa Vaše svaly následkom tréningu príjemne uvoľnia a oddýchnu si.  

Zostaňte aj v produktívnom veku pružný.

Čím dlhšie zostanete v živote aktívny, tým účinnejšie sa chránite od takých civilizačných chorôb ako je osteoporóza. Galileo Vám pomôže, aby ste si posilnili svaly, a tým pádom dokážete predchádzať rednutiu kostí následnom nedostatočného pohybu. Hlavne v produktívnom veku sa objavuje nedostatočná rovnováha: neistá chôdza, potkýnanie sa, dokonca aj vo forme pádov. Rôzne zlomeniny rúk, nôh, panvovej kosti, majú za následok najčastejšie pády. Avšak cieleným tréningom môžeme pádom predchádzať. Galileo napodobňuje ľudskú chôdzu, preto je vhodné na obnovu rovnováhy a formy chôdze. Nadovšetko Galileo tréning je veľmi šetrný k srdcovo-cievnemu systému, preto ho je možné aplikovať aj v produktívnom veku.

Posilnením svalov panvového dna proti predchádzaniu záťažovej stresovej inkontinencie.

Problémy kontinecie u žien a mužov by nemalo byť tabu. Častou príčinou stresovej inkontinencie je slabé svalstvo a spojivové tkanivo. Toto sa ale účinne dá napraviť Galileo tréningom, z hľadiska svalovej výkonnosti a spodnej časti panvy.

Podnety zo všetkých strán pre svaly a kosti.

Používanie Galilea je veľmi jednoduché. Dodržaním niekoľkých základných pravidiel sa môže stať každý sám sebe trénerom. Vysoký počet opakovaní počas Galileo tréningov je hlavným faktorom osvojenia nových pohybových vzorov a okrem toho Vám garantuje rýchlejšie učebné a tréningové úspechy. Množstvo napínacích reflexov za sekundu určuje nastaviteľná frekvencia zariadenia. Napríklad pri 25 Hz/sek. tréningovej frekvencie nastane 25 svalových sťahovacích cyklov ako pri vystieracích, tak pri ohýbacích svalov. Takto 3 minútový priemerný tréning pri 25-tich Hz-och zodpovedá 4500 krokovej prechádzke.

Radi Vám poradíme!

Galileo 4