Prečo Galileo?

Typ vibrácie a prostredníctvom nej vykonávaná stimulácia

Galileo je kmitajúca sa plošina, vibrácia chránená certifikátom (forma tzv. hojdačky, tj. kolísanie vpravo/vľavo). Galileo imituje prirodzenú pohybovú formu, životu správnu chôdzu človeka. Počas chôdze ľudské telo nikdy nepoužíva naraz svaly na pravej a ľavej strane, výlučne striedavo!
Ostatné zariadenia, ktorými je možné vykonať pohyby hore-dole, nezodpovedajú prirodzenému ľudskému pohybu, nakoľko pomocou nich väčšinou ľudia vykonávajú skákavý pohyb, ako žaby.

Pôsobenie na svalstvo trupu

Vďaka kolísavému pohybu Galileo účinne zapája do práce aj chrbtové a brušné svalstvo. Prostredníctvom kývavého pohybu plošiny zariadenia Galilea,  počas trénovania sa sila presúva cez nohy aj na trup tela. Pôsobením kmitavého pohybu  sa panva takisto vychýli z polohy, ako pri chôdzi. Svaly trupu priebežne udržujú panvu v anatomickej polohe, preto vychýlenie  panvy zapája aj svalstvo trupu. To je príčina toho, že trénovanie Galileom popri svalstve nôh je účinné aj na chrbtové a brušné svalstvo. Iné vibračné stroje – nemajú signifikantné (preukázateľné, výrazné) účinky na chrbtové a brušné svalstvo. Jednoduché vibrácie, ktoré zapríčiňujú  pohyb hore-dole, pričom nedôjde k vychýleniu panvy, čím ani nemajú signifikantné účinky na svalstvo trupu.

Plynule sa striedajúce tréningové parametre

Počas tréningu Galileom frekvenciu (počet vychýlení) medzi 5-30 Hz, ako aj amplitúd (miery vychýlení)  je možné voľne meniť! Virtuálne je možná hocijaká kombinácia frekvencie - amplitúdy. Amplitúdu je možné meniť polohou nôh, takýmto spôsobom si každý trénujúci sám prispôsobí intenzitu tréningu svojim potrebám a nárokom. Táto možnosť umožní pre každého využiť zariadenia Galileo. Iné vibračné zariadenia, zabezpečia zvoliť len niekoľko (jeden-dva) fixných frekvencií a amplitúd, čo ohraničuje počet a stupeň zaťaženia (intenzitu). Zopár vopred naprogramovaných tréningových opcií  nie je dostačujúcich na široké využitie nárokov užívateľov. 

Prenos sily je reprodukovateľný

Počas tréningu prenos sily z plošiny na trénujúcu osobu je možné s veľkou presnosťou reprodukovať. Konštrukcia Galilea garantuje prenos čistej sínusoidovej (vibračnej) sily, ktorá nie je závislá od hmotnosti osoby stojacej na plošine. To umožní počas tréningu, alebo rehabilitácie porovnať kvalitu dosiahnutých výsledkov, čo je základnou požiadavkou vedecky dokázať účinnosť tréningov na vibračných plošinách. Na iných vibračných zariadeniach - často dôsledkom konštrukčného vyhotovenia,  nie je možné reprodukovať pohyby ani prenos sily. Vychádzajúc z konštrukcie iných vibračných zariadení prenos sily z plošiny na telo trénujúceho následkom nedostatku reprodukcie, neumožňuje ich využitie na vedecké účely, nakoľko  dosiahnuté výsledky  nie sú dosť objektívne na ďalšie zhodnotenie.

Prenos vibrácii na hlavu

 Vychádzajúc zo základného princípu fungovania zariadení Galilea sa neprenášajú výrazné vibrácie na hlavu. To vysvetľuje, že prostredníctvom striedavého pohybu do bokov, svaly trupu kompenzujú  (vyrovnávajú) výkyvy panvy, tým pádom sa vibrácie nedostanú vyššie od spodnej časti hrude, podobne ako pri chôdzi, hruď aj hlava zostávajú v stabilnej polohe.

Pri iných vibračných zariadeniach  sa počas tréningu trasie hlava.

Pri pohyboch hore-dole na iných vibračných zariadeniach horná časť tela nedokáže kompenzovať čisto zvislý pohyb, tým pádom sa vibrácie prenášajú aj na hlavu. Galileo je bilaterálne alternačný, svalstvo stimulujúci prostriedok. Technológia je chránená medzinárodným patentom. Pravidelné tréningy a cvičenia vykonané na plošine Galilea posilňujú svalstvo, šľachy, tkanivá a kĺbové chrupavky....

Lekárske vyšetrenia, klinické testy a štúdie dokazujú nasledovné účinky:

 • zvyšuje silu svalov
 • zvyšuje rovnováhu a koordinačnú schopnosť
 • znižuje riziko pádov
 • znižuje bolestivé sťahovanie svalov
 • znižuje bolesti chrbta
 • stupňuje pohybovú schopnosť
 • lieči stresom spôsobenú inkontinenciu (kontrolu nad močením a stolicou)
 • zvyšuje silu kostí

Výhody používania a odporúča sa:

 • pri každej chronickej chorobe pohybového ústrojenstva, v prípadoch pohybových zmien
 • pri nedostatku času a inaktívnych ľudí s nedostatkom pohybu
 • pre športovcov na zvýšenie výkonu, na urýchlenie zotavenia sa zo zranení
 • pre zníženie zúženia ciev u diabetikov zvyšuje krvný obeh v dolných končatinách
 • pri zdolaní celulitídy (znižuje hladinu tukových tkanív pokožky, zlepšuje pružnosť kože)
 • pri inkontinencii – poruchy udržania moču – zlepšuje funkciu zvieracích svalov (sfinkterov)
 • pri nepravidelnej funkcii čriev – stimuluje ich pohyb.
 • pri osteoporóze – stupňuje stavbu kostí a pomocou pohybovej koordinácie pomáha znížiť riziko pádov
 • pri zlepšení koordinácie svalstva teenegerov pri nedostatku pohybu

P O Z O R !

Užívatelia zariadení Galilea často pociťujú periodické svrbenie, ktoré je len dočasné, a spôsobuje ho prísun väčšieho množstva krvi do končatín. Tento pocit zanikne po niekoľkých minútach po ukončení tréningu, akonáhle sa znormalizuje krvný obeh končatín.

Použitie sa neodporúča:Galileo 8

 • pri každej akútnej forme zápalu, infekcií
 • pri akútnych poraneniach, nádorových ochorení
 • pri akútnej trombóze
 • po čerstvých zlomeninách a chirurgických zákrokoch
 • pri ľadvinových, žlčníkových, močových kameňoch
 • pri implantátoch, kolena, protézach bedrového kĺbu
 • počas tehotenstva
 • pri epilepsii, psychických poruchách