TUV

Kvalitu terapeutických a tréningových zariadení Galileo garantuje TÜV a certifikácia systémov manažérstva kvality pre zdravotnícke po-môcky ISO 13485:2003.